Verbouw

Wilt u gedeelten van uw huis verbouwen of aanbouwen/uitbreiden?

Haegens helpt en adviseert u graag bij de nieuwbouw van bijv. een:

  • Aanbouw
  • Badkamer
  • Dakkapel
  • Gevel doorbraak
  • Keuken

Voor meer informatie over deze verbouw-onderwerpen en bijbehorende projecten kunt u verder specificeren aan de rechterkant.Werkwijze Haegens aannemersbedrijf
Het is mogelijk om een volledig project uit handen te geven, gedeelten van de bouw/verbouw in eigen handen te houden of in samenwerking met ons een project te voltooien.

Bouwbedrijf Haegens staat voor samenwerking, transparantie en duidelijkheid vooraf. Dit imago behouden wij door op een juiste manier te communiceren en vooraf een 3D tekening te maken. Hierdoor u kunt controleren of de juiste boodschap gecommuniceerd is en of u eventueel nog wijzigingen wilt aanbrengen. Met een 3D tekening heeft u ook een beter beeld bij de indeling en grootte van ruimtes.

Projecten verbouw

aanbouw en verbouw

De grote winst in deze woning is dat de gehele achter zijde open is, waardoor een…